สถาบันอันดับ1 สอนแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ธุรกิจการบิน / และภาษาอังกฤษครบวงจรแห่งแรกของไทย 🇹🇭 เปิดมาถึง 17 ปี จดลิขสิทธิ์จาก สหรัฐอเมริกา 🇺🇸

Contact

ชั้น 3, 6 และ 23 อาคารปียวรรณ เลขที่ 119 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท โทร 02 619 6700 เปิดทุกวัน 10:00 am - 8:00 pm

Social

แบบทดสอบ TOEIC (Reading Part) 20 ข้อ 

หลังจากทดลองทำข้อสอบ TOEIC ในส่วนของ Reading Part จำนวน 20 ข้อนี้แล้ว ผู้ทำการทดสอบจะทราบผลคะแนนได้ทันที

แบบทดสอบในส่วนของ Reading Part นี้ กำหนดให้ใช้เวลา 20 นาที ในการทำข้อสอบค่ะ กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ แล้วเริ่มต้นได้เลย!

ชื่อ(Required)